PROFIL SPOLOČNOSTI
Spoločnosť CONTROLECO bola založená za účelom integrácie popredných odborníkov v oblasti životného prostredia. CONTROLECO poskytuje poradenské a konzultačné služby v rôznych oblastiach životného prostredia, zabezpečuje plnenie legislatívnych povinností, navrhuje a optimalizuje postupy v prevádzke s využívaním rentabilných environmentálnych prístupov. Stratégia CONTROLECO je vo vytváraní hodnôt a riešení problémov pre svojich klientov poskytnutím strategického partnerstva, vďaka ktorému sa môžu plne venovať vlastným klientom a podnikateľským cieľom. V oblasti ľudských zdrojov spoločnosť vyvíja úsilie v prepájaní priemyselného a vzdelávacieho sektora rozvíjaním úzkej spolupráce s univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami. Spoločnosť CONTROLECO je dôveryhodným a spoľahlivým partnerom, ktorý disponuje širokou základňou expertných znalostí a skúseností svojich spolupracovníkov.